FDB-60 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,06V FDB-20 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,02V
FDB-60D ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 2×0,06V FDB-60L ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,06V
FDB-10 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,01V FDB-20-L LİKA ROTEX TAKOGENERATÖR SDB-60 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,06V SDB-20 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,02V
SDB-10 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,01V FD-60 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,06V FD-20 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,02V
FD-60D ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 2×0,06V FD-60L ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,06V
FD-10 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,01V   SD-60 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,06V SD-20 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,02V
SD-60D ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 2×0,06V SD-60L ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,06V
SD-10 ROTEX LİKA TAKOGENERATOR 0,01V